สล็อตแตกง่าย สำนักพุทธฯ เปิดสายด่วน 1374 ร้องพระพฤติกรรมไม่เหมาะสม

สล็อตแตกง่าย สำนักพุทธฯ เปิดสายด่วน 1374 ร้องพระพฤติกรรมไม่เหมาะสม

สล็อตแตกง่าย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสายด่วน 1374 ใช้เป็นช่องทางสำหรับประชาชนในการ ร้องพระพฤติกรรมไม่เหมาะสม หลังมีข่าวฉาวพระอื้อ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.) ได้ออกมาเปิดเผยหลังจากที่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ข่าวฉาวเกี่ยวกับวงการผ้าเหลืองอย่างต่อเนื่อง

โดยทาง พ.ศ.ระบุว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศประสานงานประสานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ทุกจังหวัด 

หากประชาชนมีเบาะแสพระที่ประพฤติไม่เหมาะสม ให้แจ้งมาที่ สายด่วนร้องเรียนพระ 1374 ซึ่ง กอ.รมน.จะประสาน พศ. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) เข้าไปดำเนินการตามขั้นตอน เพราะการไปร้องกับกลับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจจะไม่ได้ดำเนินการที่ถูกต้องนัก อย่างกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่แสง ถือเป็นกรณีตัวอย่าง

สำหรับการดำเนินการกรณีพระสงฆ์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะดำเนินการภายใต้หลักธรรมวินัยของสงฆ์และกฎหมายบ้านเมือง พร้อมยืนยันว่า ที่ผ่านมามีการตรวจสอบและดำเนินการกับพระสงฆ์ที่ประพฤติไม่เหมาะสมมาตลอดทั้งการหาหลักฐานประกอบความผิด ส่งให้กับคณะสงฆ์ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีอำนาจชี้ชัดว่าพระสงฆ์มีความผิดตามพระธรรมวินัย

เลือกตั้ง กทม วันไหน ? การไฟฟ้านครหลวง เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้า รองรับการ เลือกตั้ง ผู้ว่ากรุงเทพ และ ส.ก. 22 พฤษภาคมนี้ นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยวันนี้ (19 พ.ค.65) ว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าและลงพื้นที่บำรุงรักษาระบบจำหน่าย ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า เพื่อเตรียมพร้อมทุกหน่วยเลือกตั้ง ศูนย์รวมคะแนน

รวมถึงศูนย์อำนวยการประสานงานการเลือกตั้งจุดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 50 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) รวมถึงการนับคะแนน การรายงานผลการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

MEA มีการวางแผนงานดูแลระบบไฟฟ้า 24 ชั่วโมง รองรับเหตุฉุกเฉินและขัดข้อง ต่างๆ รวมถึงบูรณาการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้การสนับสนุนร่วมกันแก้ไขปัญหาในทุกภาคส่วน

มาดูกันว่า ประกันสังคม ทุกมาตรา จ่ายเท่าไหร่ เดือน พ.ค. 65

มาดูกันว่า เงินสมทบในแต่ละมาตราของระบบ ประกันสังคม ภายใน เดือน พ.ค. ปี 65 นั้น จะต้อง จ่ายเท่าไหร่ กันบ้าง หลังจากได้ส่วนลดกันไปเป็นเวลา 3 เดือน (6 เดือน สำหรับ ม.40)

ประกันสังคม, เดือน พ.ค. 65, จ่ายเท่าไหร่ – (19 พ.ค. 2565) ภายหลังจากที่ทาง สำนักงานประกันสังคม (สปส. – SSO) ได้ทำการประกาศถึงการลดอัตราเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนภายในระบบ ตามมาตรต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 3 (ม.33 – 39) และ 6 (ม.40) กันไปแล้วนั้น ในวันนี้ทาง The Thaiger จะพามาดูกันว่า เราจะต้องจ่ายไปเท่าไหร่หลังได้ส่วนลดไปแล้ว

โดยวงเงินสมทบของระบบ ประกันสังคม ภายใน เดือน พ.ค. ปี 65 ที่ได้รับการลดไปแล้วนั้น ผู้ประกันตนจะต้อง จ่ายเท่าไหร่

– ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 : จ่ายเพียงแค่ 150 บาท/เดือน จากปกติ 750 บาท (3 เดือน)

– ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 : จ่ายเพียงแค่ 91 บาท/เดือน จากปกติ 432 บาท (3 เดือน)

– ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 : ดำเนินการจ่ายตามรูปแบบประกันสังคมที่เลือกดังต่อไปนี้ (6 เดือน)

กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย : 42 บาท/เดือน จากปกติ 70 บาท

กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ : 60 บาท/เดือน จากปกติ 100 บาท

กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร : 180 บาท/เดือน จากปกติ 300 บาท

ในกรณีของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ทำการชำระเงินเกินนั้น สามารถดำเนินการยื่นเอกสารขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ ผ่านทางไปรษณีย์ โดยทางหน่วยงานจะดำเนินการโอนคืนไปยังบัญชีธนาคารที่ส่งมา (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน) สล็อตแตกง่าย